Start $ Om Sylan $ Plante og dyreliv $ Fjellreven i Sylan

Fjellreven i Sylan

Start $ Om Sylan $ Plante og dyreliv $ Fjellreven i Sylan

Fjellreven i Sylan

Fjellreven i Sylan

Fjellreven er Skandinavias mest truede pattedyr. I Sylan får derfor fjellreven hjelp til å klare seg. Forautomater som er plassert ut enkelte steder i fjellet sørger for at den har mat i form av hundefor tilgjengelig når det ellers er lite mat å finne.
Håpet er at fjellreven vil være i stand til å klare seg selv i framtida. Det er viktig at fjellreven ikke blir forstyrret, derfor anbefaler norske
myndigheter at du ikke skal gå nærmere enn 300 meter.
-Takk for at du respekterer dette!

 

Kontakt oss

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan
Postboks 2600
7734 Steinkjer
Tlf. 73 19 93 11

E-post: sftlpost@statsforvalteren.no

Nasjonalparkstyrets nettside : www.nasjonalparkstyre.no

Flere kontaktvalg

Det du sender til  nasjonalparkstyret, går først til postmottaket til Statsforvalteren i Trøndelag og blir automatisk arkivert og søkbart i den offentlige elektroniske postjournalen (eInnsyn). Nasjonalparkforvaltere håndterer deretter saken videre.

Har du spørsmål som ikke gjelder en konkret søknad, kan du henvende deg til en av nasjonalparkforvalterne direkte. Det kan også være greit å ta kontakt med nasjonalparkforvalterne før du skriver søknader for å få nødvendig informasjon.

Også det du sender nasjonalparkforvalterne, blir arkivert og søkbart i eInnsyn dersom det er relevant for saken.

Lars Slettom – lasle@statsforvalteren.no – 73 19 93 11 - nasjonalparkforvalter

Marit Sophie Berger – fmtlmsb@statsforvalteren.no – 73 19 92 20 - nasjonalparkforvalter