Start $ Turisthytter og stier

Turisthytter og stier

I Skarvan og Roltdalen er det et godt etablert rutenett med merkete turiststier og stakete vinterruter. Det er Trondhjems turistforening (TT) og Nord-Trøndelsg turistforening (NTT) som har hytter og stinett i området.

 

Start $ Turisthytter og stier

Turisthytter og stier

I Skarvan og Roltdalen er det et godt etablert rutenett med merkete turiststier og stakete vinterruter. Det er Trondhjems turistforening (TT) og Nord-Trøndelsg turistforening (NTT) som har hytter og stinett i området.

 

Ramsjøhytta

Inne i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark ligger Prestøyhytta (NTT)
og Schulzhytta (TT), begge ligger langs «Norge på tvers»-ruta som
starter ved fjorden ved Stjørdal og ender på svenskegrensa ved Sylan-
massivet. I dagsturavstand fra Skarvan og Roltdalen nasjonalpark
ligger Kvitfjellhytta (NTT), Stordalshytta (NTT), Ramsjøhytta
(TT) og Storerikvollen (TT).
Nærmere omtale av og bilde:
Prestøyhytta (mer tekst kommer)
Schulzhytta (mer tekst kommer)
Ramsjøhytta (mer tekst kommer)

Prestøyhytta

Kontakt oss

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark
Statsforvalteren i Trøndelag
Postboks 4710, Sluppen
7468 Trondheim
E: sftlpost@statsforvalteren.no