Start $ Reise og overnatting

Reise og overnatting

Sylan ligger i Tydal kommune i Trøndelag ca. 100 km sørøst for Trondheim lufthavn Værnes og 80 km nord for Røros. Det finnes mange muligheter for overnatting i bygdene rundt, både på campingplasser, oppstillingsplasser for bobiler, små gårdsovernattinger og på hotell.

Start $ Reise og overnatting

Reise og overnatting

Sylan ligger i Tydal kommune i Trøndelag ca. 100 km sørøst for Trondheim lufthavn Værnes og 80 km nord for Røros. Det finnes mange muligheter for overnatting i bygdene rundt, både på campingplasser, oppstillingsplasser for bobiler, små gårdsovernattinger og på hotell.

Nedakshytta

Det er innfallsport til Sylan ved Nedalshytta, som ligger ca 17 km øst for Stugudal. Ta av FV705 i Stuggudal sentrum. Det er i tillegg startpunkt fra Sankåvika ca 20 km nordøst for Ås i Tydal. Ta av fra FV705 i sentrum i Ås i Tydal, kjør Østbyvegen inn på Esandvegen og følg skilting inn til Sankåvika. Esandvegen er bomvei med kortbetaling.

Fly: www.avinor.no  Trondheim lufthavn, Værnes eller Røros lufthavn
Tog: www.vy.no  Til Stjørdal stasjon eller Røros stasjon.
Buss: www.atb.no
Taxi: www.trondertaxi.no
Oversikt over overnattingssteder, servering og aktiviteter finner du på nettsiden: www.sylan.no

 

Du finner mer informasjon om fotturen «Norge-på-tvers» og turisthyttene på:

www.dnt.no
www.ut.no.

Søk på turområde Sylan, så finner du turer og hytter i Sylan landskapsvernområde.

 

Fotturist med hund
Fotturist med hund

Du finner mer informasjon om fotturen «Norge-på-tvers» og turisthyttene på:

www.dnt.no
www.ut.no.

Søk på turområde Sylan, så finner du turer og hytter i Sylan landskapsvernområde.

 

Kontakt oss

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan
Postboks 2600
7734 Steinkjer
Tlf. 73 19 93 11

E-post: sftlpost@statsforvalteren.no

Nasjonalparkstyrets nettside : www.nasjonalparkstyre.no

Flere kontaktvalg

Det du sender til  nasjonalparkstyret, går først til postmottaket til Statsforvalteren i Trøndelag og blir automatisk arkivert og søkbart i den offentlige elektroniske postjournalen (eInnsyn). Nasjonalparkforvaltere håndterer deretter saken videre.

Har du spørsmål som ikke gjelder en konkret søknad, kan du henvende deg til en av nasjonalparkforvalterne direkte. Det kan også være greit å ta kontakt med nasjonalparkforvalterne før du skriver søknader for å få nødvendig informasjon.

Også det du sender nasjonalparkforvalterne, blir arkivert og søkbart i eInnsyn dersom det er relevant for saken.

Lars Slettom – lasle@statsforvalteren.no – 73 19 93 11 - nasjonalparkforvalter

Marit Sophie Berger – fmtlmsb@statsforvalteren.no – 73 19 92 20 - nasjonalparkforvalter