Start $ Råd om ferdsel

Råd om ferdsel

Sylan er vernet for å ta vare på et enestående vakkert fjellområde. Det rike plante- og dyrelivet, samt det særegne landskapet ønskes bevart slik at det kan oppleves av framtidige generasjoner. Ved å ferdes ansvarsfullt og aktsomt kan du hjelpe oss med å få til dette. Sørg for at du forlater telt eller rasteplass ryddig og med minst mulig spor etter menneskelig aktivitet. Det er dette vi kaller sporløs ferdsel.

 

Start $ Råd om ferdsel

Råd om ferdsel

Sylan er vernet for å ta vare på et enestående vakkert fjellområde. Det rike plante- og dyrelivet, samt det særegne landskapet ønskes bevart slik at det kan oppleves av framtidige generasjoner. Ved å ferdes ansvarsfullt og aktsomt kan du hjelpe oss med å få til dette. Sørg for at du forlater telt eller rasteplass ryddig og med minst mulig spor etter menneskelig aktivitet. Det er dette vi kaller sporløs ferdsel.

 

På tur

Gå der du vil, på beina eller på ski. Vi setter pris på at ferdselen skjer på en skånsom måte slik at området fremstår så uberørt som mulig også for neste besøk. Ikke bygg egne varder, bålringer eller lignende, la landskapet fremstå mest mulig urørt etter deg. Om våren under hekke- og yngleperioden er dyrelivet særlig sårbar mot forstyrrelser. Hekke – og yngletiden for fugl og vilt pågår fra slutten av mars og til midten av juli. Vis spesielt hensyn i denne perioden og hold hunden i bånd.

 

Rasting

Rast der du vil, men vær klar over at enkelte arter i Sylan er spesielt sårbare for forstyrrelser i visse perioder av året.

Rasting

Rast der du vil, men vær klar over at enkelte arter i Sylan er spesielt sårbare for forstyrrelser i visse perioder av året.

 

Bål med kaffekjele

Bål

Tenn gjerne bål, men bruk helst nedfalt kvist, siden vegetasjonen er fredet. Skånsom bruk av trevirke til bålbrenning er lov, men gamle døde trær som står eller ligger må få være i fred. De er viktige livsmiljø og landskapselementer. Husk at det er et generelt forbud mot å brenne bål i skog og mark i perioden 15. april til 15. september. Ikke lag nye bålringer, men bruk de som allerede finnes.

 

Søppel

 

Legg ikke igjen søppel i naturen. Ta med all søppel og kast det på sted for søppelhåndtering.

Bilde av natur
Bilde av natur

Søppel

Legg ikke igjen søppel i naturen. Ta med all søppel og kast det på sted for søppelhåndtering.

 

Dobesøk

Husk å gå på do før du starter turen. Dersom du må på do når du er i naturen, så grav gjerne et hull på minst 15 cm og dekk til. Brukt do-papir og lignende er et utrivelig syn langs turstiene. Våtservietter og truseinnlegg brytes ikke ned i naturen og må tas med ut sammen med annet søppel.

 

Bær og sopp

 

Plukk gjerne bær og sopp til eget bruk om du ønsker det, mens andre
planter må få stå i fred.

Kantareller
Kantareller

Bær og sopp

Plukk gjerne bær og sopp til eget bruk om du ønsker det, mens andre planter må få stå i fred.

 

Fuglehund med fangst

Jakt og fiske

Reglene for jakt og fiske er de samme i nasjonalparken som utenfor verneområdene. Husk fiske- og jaktkort og/eller avtale med grunneier.

 

Hund

Ta gjerne hunden med på tur, men husk å følge båndtvangsbestemmelsene. Flere av kommunene har ekstraordinære båndtvangsbestemmelser.
Det er generell båndtvang fra 1. april til 20. august. Perioden for ordinær båndtvang er forlenget til 10 oktober i Tydal. Dette av hensyn til husdyr og rein på beite.

På klopper mot Syltjønna
På klopper mot Syltjønna

Hund

Ta gjerne hunden med på tur, men husk å følge båndtvangsbestemmelsene. Flere av kommunene har ekstraordinære båndtvangsbestemmelser.
Det er generell båndtvang fra 1. april til 20. august. Perioden for ordinær båndtvang er forlenget til 10 oktober i Tydal. Dette av hensyn til husdyr og rein på beite.

 

Sylan om vinteren

Motorferdsel

Framkomstmiddel med motor er i utgangspunktet forbudt. Det kreves egen tillatelse til motorferdsel i utmark, og transport med snøscooter vurderes som mest skånsomt.

 

Dyr på beite

 

Ta hensyn til dyr på beite. Rein beiter i området hele året. Om sommeren slippes det både storfe og sau på beite. Pass på at du å lukker grinder og holder hunden i bånd.

 

Rein på beite i skog
Rein på beite i skog

Dyr på beite

Ta hensyn til dyr på beite. Rein beiter i området hele året. Om sommeren slippes det både storfe og sau på beite. Pass på at du å lukker grinder og holder hunden i bånd.

 

Kontakt oss

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan
Postboks 2600
7734 Steinkjer
Tlf. 73 19 93 11

E-post: sftlpost@statsforvalteren.no

Nasjonalparkstyrets nettside : www.nasjonalparkstyre.no

Flere kontaktvalg

Det du sender til  nasjonalparkstyret, går først til postmottaket til Statsforvalteren i Trøndelag og blir automatisk arkivert og søkbart i den offentlige elektroniske postjournalen (eInnsyn). Nasjonalparkforvaltere håndterer deretter saken videre.

Har du spørsmål som ikke gjelder en konkret søknad, kan du henvende deg til en av nasjonalparkforvalterne direkte. Det kan også være greit å ta kontakt med nasjonalparkforvalterne før du skriver søknader for å få nødvendig informasjon.

Også det du sender nasjonalparkforvalterne, blir arkivert og søkbart i eInnsyn dersom det er relevant for saken.

Lars Slettom – lasle@statsforvalteren.no – 73 19 93 11 - nasjonalparkforvalter

Marit Sophie Berger – fmtlmsb@statsforvalteren.no – 73 19 92 20 - nasjonalparkforvalter